Työpajan eteneminen

Alustus: Markku Pelkonen

 

Ohjelma:

  • Esittäytymiset ja lyhyt johdanto työapajan tavoitteisiin
  • Johdanto – Case-esimerkki – mitä toimintakulttuurin johtamismallin kehittäminen on käytännössä?
    (Nykytilan arviointi, kehittämisen tavoitteet, ihmisten osallistaminen, tiimien tuki, toimintamallin dokumentointi, seuranta ja muutoksen jalkauttaminen.)
  • Tehtävä 1: Toimintakulttuurin nykytilan itsearviointi keskustellen ja dokumentoiden. 45 min.
  • Tehtävä 2: Johtoryhmätyöskentelyn arviointi yhdessä (nykyinen tapa toimia, mahdolliset kehittämiskohteet, yhteinen näkemys nykytilasta). 45 min.
  • Tehtävä 3: Johdanto roolien ja vastuiden mallintamiseen.  Johtoryhmän roolikuvauksen kirjoittaminen viestittävään muotoon yhdessä. 60 min.
  • OPTIO tiimi / suunnitteluryhmien roolikuvauksen peilaus JORY-malliin
  • Jatkotoimenpiteet ja työpajan päättäminen