Työpaketti 1: Jähmettyminen ja sulaminen

Työpaketin tehtävien suorittamiseen kuluva aika: 

a. Veden jäähtymisen seuranta (2-3h)
b. Suolan vaikutus jäätymiseen → Kotona tehtävä työ (2-3h)
c. Jään sulamisen seuranta (2-3h)
d. Jään sulattaminen eri astioissa (2-3h)
e. Jäälyhdyn tekeminen → Kotona tehtävä työ (2h)
f. Jään voima → Kotona tehtävä työ (2-3h)

Työt 2,5 ja 6 voidaan tehdä kotona tai koulussa. Työt vaativat pakkaskelin tai pakastimen.