Työpaketti 3: Ilmanpaine

Työpaketin tehtävien suorittamiseen kuluva aika

a. Ilmanpainetutkimuksia → Lyhyitä tutkimuksia ilmanpaineesta (1 päivä)

Tehtäväkokonaisuudessa on kuusi pientä tutkimusta. Luokan voi jakaa ryhmiin, joissa jokainen ryhmä tekee yhden tai useamman tutkimuksen. Töistä tehdään raportit tai esitelmät ja lopuksi työt ja saadut tulokset esitellään muille luokan oppilaille.