Työpohja – reflektointi

Pohja, johon osallistujat kirjaavat reflektionsa tärkeimmät huomiot.