Työselostuksen laatiminen

Työselostus tai -raportti on dokumentti, josta käy ilmi keskeiset tutkimukseen liittyvät asiat.

Työselostuksen on oltava niin tarkka, että kaverisi pystyy toistamaan tutkimuksen työselostuksesi avulla. Huolehdi, että työselostuksen kieli on sellaista, että myös kaverisi ymmärtää sen. Työselostus kannattaa laatia tekstinkäsittelyohjelmalla kuten Wordilla tai Google Docsilla tai esitysohjelmistolla kuten Powerpointilla tai Google Slidesilla.

Työselostus koostuu kuudesta osasta:

1) Johdanto
Johdannossa kerrotaan jo tiedossa olevia asioita tutkimuskohteesta tai tutkittavasta aihepiiristä. Johdantotekstin taustatiedoiksi kannattaa myös lukea, mitä aiheesta sanotaan kirjoissa ja internetissä.

2) Välineet, tarvikkeet ja aineet
Luettele tutkimuksessa käyttämäsi välineet, tarvikkeet ja aineet mahdollisimman tarkasti.

3) Työvaiheet
Kerro, mitä työvaiheita tutkimukseen kuului. Esimerkiksi: “Otettiin, mitattiin, laitettiin, kirjattiin…” Kirjaa tähän kohtaan myös se, paljonko eri työvaiheisiin käytettiin aikaa. Tähän voit liittää myös työvaiheisiin liittyviä kuvia.

4) Havainnot
Kerro, millaisia havaintoja tutkimuksen eri vaiheissa tehtiin.

5) Johtopäätökset
Kerro, mitä tuloksia tutkimuksessa saatiin ja päätelmiä tutkimuksen perusteella voidaan tehdä. Jos työhön kuului erilaisten taulukoiden ja kuvaajien laadintaa, esitä ne tässä.

6) Tutkimuksen suorituksen arviointi
Pohdi, mitkä asiat tutkimuksessa sujuivat hyvin ja missä jäi parantamisen varaa. Millä tavoin tuloksista olisi voinut saada vieläkin tarkempia?