Työyhteisön pelikirja

Saavutettavuus: esityksen tekstiversio

Linkki esitykseen.

Linkki esityksen tekstiversioon (PDF)

 

Moduulin tiivistelmä

  • Työyhteisön pelikirja on prosessi, joka käynnistyy koulun toimintakulttuuria kuvaavien teemojen pohtimisella.
  • Keskustelua tukevat ohjaavat kysymykset.
  • Tiimit täyttävät yhdessä pelikirjapohjaa keskustelun pohjalta.
  • Lopuksi tiimien tuotokset koostetaan yhdeksi pelikirjaksi.
  • Jalkautuksessa on tärkeintä, että kaikki ymmärtävät oman vastuunsa ja roolinsa kunkin periaatteen kohdalla.