Vaihe 3 Toimintakulttuurin kehittäminen

Itseopiskelu

Kesto noin 3 tuntia itsenäistä työskentelyä

Vaiheen sisällöt

  • Itseopiskelumoduulit
    • M3 – Yhteisöllisyyden johtaminen
    • M4 – Tiimimallit ja johtamiskulttuurin perusteet
    • M5 – Digitaalinen johtajuus / itsensä johtamisen perusteet
  • Aiheeseen liittyviä tehtäviä

Moduuli 4 julkaistaan hieman myöhemmin, mutta niin, että ehditte hyvin käydä sen läpi ennen seuraavaa Teams-sessiota.