Vaiheen 2 tarkistuslista

Teimmekö kaiken, mitä piti?

  • Tutustuimme tietoteksteihin.
  • Osaamme kertoa, mitä havainnointi tarkoittaa.
  • Ryhmämme teki havaintoja aktiivisesti.
  • Ryhmämme dokumentoi havainnot sovitulla tavalla.