Vaiheen 4 tarkistuslista

Teimmekö kaiken, mitä piti?

  • Kaikki osallistuivat tiedonhaun suunnitteluun.
  • Kaikki osallistuivat tiedonhakuun.
  • Ymmärsimme lähdekritiikin merkityksen.
  • Dokumentoimme tiedonhaun tulokset hyvin muistaen myös lähdemerkinnät.