Valmennuksen esittely

Monimuotoinen johtajuus ja yhteisöllinen kehittäminen

Kuinka tukea koulun johtajana oppilaiden tulevaisuustaitojen kehittymistä, helpottaa arkista työtä jaetun johtajuuden mallilla ja arvioida oman koulun toimintatapoja? Onko mahdollista osallistaa opettajat jaettuun ja yhteisölliseen työyhteisön kehittämiseen?

Näitä teemoja ja kysymyksiä käydään läpi Monimuotoinen johtajuus ja yhteisöllisyyden kehittäminen -valmennuksessa valmentajan johdolla yksilö- ja ryhmätöinä.

Valmennus on suunnattu koulun johtajille, varajohtajille, johtoryhmän jäsenille sekä kehittäjäopettajille.