Valmennuksen tavoitteet

Toimintakulttuurin muutoksessa johtamiskäytänteiden merkitys kasvaa. Johtoryhmävalmennuksen tavoitteena on:

  • koulun johtoryhmätyöskentelyn tarkentaminen
  • tiimien vetäjien roolin vahvistaminen ja itseohjautuvuuden lisääminen
  • uuden toimintakulttuurin ja yhteisöllisten työtapojen jalkauttamisen periaatteiden luominen koko työyhteisöön
  • uusien, yhdessä sovittujen mallien vaiheittainen käyttöönotto.