Valmennuksen tavoitteet

Valmennuksen tavoitteena on tukea

  • Hämeenlinnan kaupungin perusopetuksen TVT-strategian 2022-2024 jalkauttamista perusopetuksen yksiköihin sekä
  • digitaalisen johtajuuden ja toimintakulttuurin kehittymistä kouluissa.

Valmennuksen aikana perehdytään

  • TVT-strategian keskeisiin tavoitteisiin ja sisältöihin
  • TVT-strategian arvojen ja periaatteiden jalkauttamiseen työyhteisön arkeen
  • toimintakulttuurin, digitaalisen johtajuuden ja työyhteisön osaamisen kehittämiseen.