Valmennuksen tavoitteet

 • luoda yhteinen, jaettu näkemys koulun johtamismallin ja johtamiskulttuurin nykytilasta
 • selkiyttää mahdollisten kehittämistoimenpiteiden priorisointia
 • selkiyttää roolien ja vastuiden kautta jaetun johtamisen viestintää ja dokumentoida tapaa, jolla johtamismallia jalkautetaan osaksi arjen tekemistä
  • arvioida nykyisten vuosikellojen ja toimintasuunnitelmien toimivuutta
  • hyödyntää teknologiaa
  • tehdä viestinnästä avoimempaa ja tehokkaampaa
  • lisätä ymmärrettävyyttä ja osallisuutta
 • tunnistaa 1-2 kehittämiskohdetta johtoryhmätyöskentelyssä.