VANHA Reflektio – Toimintakulttuurin johtaminen

Saavutettavuus: äänitiedosto ja käsikirjoitus.

Puhuja: Markku Pelkonen, liiketoimintajohtaja, valmentaja

 

Moduulin tiivistelmä

  • Pohtikaa yhdessä toimintakulttuurianne ja reflektoikaa kehittämiskohteitanne vapaamuotoisesti keskustellen.
  • Antakaa kaikkien kertoa oma näkemyksensä, jotta pääsette luottamuksen ytimeen.
  • Dokumentointi tukee johtamista. Käyttäkää valmista pohjaa ja lisätkää siihen toimintakulttuurin muita ulottuvuuksia ja vaikkapa listoja asioista, joita toivotte kehitettävän tai jotka ovat jo hyvin ja vahvuuksia, joiden varaan voitte rakentaa esimerkiksi rohkeampaa oppimiskulttuuria tai oikeudenmukaisempaa arviointikulttuuria tai avoimempaa viestintää tai osallistavampaa johtajuutta.
  • Varatkaa keskustelulle riittävästi aikaa.

 

Käsikirjoitus

Reflektointi – Toimintakulttuuri

Kun te nyt lähdette pohtimaan yhdessä teidän toimintakulttuurianne ja itseasiassa reflektoimaan kehittämiskohteitanne, ja kenties sellaisia asioita, joita te haluaisitte saada kehitettyä eteenpäin, niin on hyvä käyttää siihen (tästä Toimintakulttuuri -kokoelmasta löytyvää) valmista pohjaa. Jos joku ehtii ja haluaa, niin pohjaan voi myös lisätä toimintakulttuurin muita ulottuvuuksia, jotta se on varmasti käsitteellisesti ja kielellisesti kaikille sopiva.

Toivoisin, että keskustelette toimintakulttuuristanne lähtemällä liikkeelle vapaamuotoisesti vaikkapa kysymyksestä: Minkälainen on meidän koulumme toimintakulttuuri?, ja sitten Mitä asioita minä haluaisin kehittää meidän toimintakulttuurissamme?. Siinä kysymyksessä mennään lähelle luottamuksen ydintä. Tähän kannattaa käyttää aikaa ja antaa kaikkien kertoa oma näkemyksensä, koska usein toimintakulttuuria pystytään tarkastelemaan parhaiten tunnistamalla yksittäisten ihmisten tarinoita.

Jos puhutaan esimerkiksi vaikkapa yritysmaailmassa eettisistä toimintaohjeista, jotka ovat iso kuuma peruna, niin aika usein ne isoimmat muutokset ovat lähteneet esimerkiksi yhdestä yhden ihmisen kokemasta vääryydestä tai epäoikeudenmukaisuudesta tai myös ihan myönteisistä kokemuksista. Tämä on meidän kulttuurissamme tärkeä asia ja näin me toimimme, joten siihen kannattaa varata aikaa.

Kysymykset kolme ja neljä ovat enemmän semmoisia, että jotta te pystytte johtamaan asioita, kannattaa dokumentoida ja esimerkiksi listata asioita, jotka toivoisit kehittyvän meidän työyhteisössämme tai jotka ovat jo hyvin ja vahvuuksia, joiden varaan me voimme rakentaa esimerkiksi rohkeampaa oppimiskulttuuria tai oikeudenmukaisempaa arviointikulttuuria tai avoimempaa viestintää tai osallistavampaa johtajuutta. Eli tarvitaan aina kolikon molemmat puolet.

Teille tulee varmasti hyvä keskustelu tästä ja – kun aina puhutaan, että voiko tämän asian käydä nopeasti – käyttäisin siihen muutaman tunnin ja miettisin selkeästi kuka dokumentoi ja että syntyy konkretiaa ja asioihin pitää myös palata.

Oikein hyvää keskustelutuokiota teille kaikille!