Yhtenäisen johtamiskulttuurin elementtejä

Yhteiset tavoitteet ja päämäärä

  • koulun jaettu visio, arvot ja tapa toimia
  • strategisista tavoitteista arjen strategian mukaiseen toimintaan

Yhteinen käsitys rooleista ja vastuista

  • eri roolien yhteinen, jaettu merkitys
  • eri roolien vastuut, velvollisuudet ja itsenäisen päätöksenteon puitteet

Yhteinen tapa viestiä, dokumentoida ja seurata sovittuja asioita

  • strategisista hankkeista arjen toiminnan suunnitteluun (toimintasuunnitelma)
  • seurantamalli ja tapa seurata toiminnan etenemistä