Jaetun johtamiskulttuurin teemoja

Esimerkkejä jaetun johtamiskulttuurin teemoista:

Hyvinvointi ja oppiminen

 • varmistaa oppilaiden arjen sujuminen ja kokonaisvaltainen hyvinvointi (pedagogiikka ja kouluarki, fyysisen ympäristön turvallisuus)
 • yhteisten hyvinvointi- ja oppimista tukevien käytänteiden toteuttaminen yhdessä opettajien ja oppilaiden kanssa
 • oppimiskulttuurin johtaminen ja viestintät
 • tasa-arvon ja yhteisen vastuun vahvistaminen
 • itseohjautuvuus, osallisuus ja yhteisöllisyys

Talous ja resurssit

 • koko organisaatio – Toiminnan taloudellinen suunnittelu (lyhyt, keskipitkä, pitkän ajan investoinnit ja hankkeet)
 • tiimitaso – Toiminnan taloudellinen suunnittelu yhdessä johtoryhmän kanssa
  • tiimin budjetista huolehtiminen
 • seuranta, viestintä ja muutokset tavoitteita tukien

Fasilitointi, esimiestyö ja sisäinen viestintä

 • esimiestyö ja osaamisen ja hyvinvoinnin johtaminen
  • kuukausikeskustelut, tavoitekeskustelut vuosikellon mukaan
 • tiimien johtaminen: tiimikokousten fasilitaattorina toimiminen osallistaen opettajat kokousten suunnitteluun ja toteuttamiseen.
  • viestintä: tiimin viikkotiedotteet
  • seuranta: toiminnan etenemisen esittely (raportointi) johtoryhmälle jne.

Pedagoginen johtaminen

 • rekrytointi: osallistuminen oman koulun ja tiimien jäsenten rekrytointiin
 • pedagoginen johtaminen: yhteistyön, itseohjautuvuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen pedagogisen johtajuuden kautta
 • sijaiset: sijaisten hankkiminen
 • lukujärjestysten ja valvontalistojen laatiminen yhdessä lukujärjestystiimin kanssa
 • pedagoginen kehittäminen koulun strategian suuntaisesti
 • ohjaajien lukujärjestyksen koordinoiminen yhdessä laaja-alaisten erityisopettajien kanssa
 • toimivan arjen rakenteet ja vuosikello

Sidosryhmäyhteistyö

 • muut koulut ja kunnan sisäinen yhteistyö
 • vierailijoiden isännöiminen / koulutusvienti (esimerkki)
 • kodin ja koulun välinen, systemaattinen viestintä
  • kalenteroiminen vuosikellon mukaan
  • muu viestintä
  • verkkosivut ja sosiaalinen media (esimerkki)