Yleiset tavoitteet

Tulevaisuustaidot ja unelmat -oppimiskokonaisuuden jälkeen

ymmärrät, että…

 • unelmointi ja haaveilu ovat mielen voimakkaita työkaluja, joiden avulla voit asettaa tavoitteita, opiskella, oppia, päästä tavoitteeseen ja kasvaa.
 • sinun pitää osata monenlaisia taitoja, joita tarvitset omassa elämässäsi.
 • itsenäisyys, omat kyvyt ja muiden kanssa opiskelu kasvattavat sisäistä motivaatiotasi.
 • myötätunto ja ryhmässä myönteisesti toimiminen kehittää koko ryhmän ajattelua ja oppimista.

opit…

 • tavoitteiden avulla vaikuttamaan tulevaisuudessa sinulle tapahtuviin asioihin.
 • monipuolisia laaja-alaisen osaamisen taitoja.
 • ryhmätyöskentely- ja keskustelutaitoja.
 • itse- ja vertaisarvioinnin avulla vaikuttamaan omaan opiskeluun ja sen tuloksiin.

vahvistat…

 • tulevaisuustaitojasi.
 • laaja-alaisen osaamisen taitojasi.
 • sisäistä motivaatiota, johon kuuluu itsenäisyys, kyvykkyys ja yhteenkuuluvuus.
 • omaa sinnikkyyttäsi ja vastuutasi opiskelusta.

sitoudut siihen, että…

 • osallistut sekä itsenäiseen että yhteiseen työskentelyyn.
 • jaat ajatuksia, ratkaisuja ja perusteluja.
 • kuuntelet toisten mielipiteitä, näkökulmia ja perusteluja.
 • olet luotettava, annat kannustavaa palautetta muille ja osaat ottaa sitä vastaan itse.