Ohje käyttäjälle

Rakentamo on palvelu, jonka kokoelmat sisältävät Otava Oppimisen palvelujen valmennuksia sekä oppituntien aikana hyödynnettäviä sisältöjä. Kokoelma on koostuu kokoelman aiheeseen liittyvistä moduuleista. Moduuli voi olla käytössä useammassa kokoelmassa.

Rakentamo mahdollistaa sisältöjen jakamisen O365:teen tai Google Classroomiin ja esittämisen Rakentamon kautta. Käyttäjä hallinoi jakamista henkilökohtaisen pinkoodin avulla.

Käyttäjän pinkoodi on aina sama. Sen voi vaihtaa mieleiseksesi Omat tiedot -sivulla. Silloin materiaaleihin, joita käyttäjä on jakanut edellisellä pinkoodilla, ei enää pääse. Pinkoodia voi vaihtaa niin monta kertaa kuin käyttäjä haluaa.