3. Johtamisen kehittäminen —(kopio)

| Testiympäristö | rehtori | itsenäinen opiskelu, johtoryhmätyöskentely | audio, harjoitus, sovellus, teksti