Amerikat MOK

| Testiympäristö | oppija | perusopetus | 4, 5, 6, 7, 8 | arviointi, itsenäinen opiskelu, opettajan materiaali ja osaamisen kehittäminen, ryhmätyö | projekti | noin viikko | äidinkieli ja kirjallisuus, historia, kuvataide, matematiikka, monialainen, musiikki, vieraat kielet, yhteiskuntaoppi, ympäristötieto | L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, L4 Monilukutaito, L5 Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen | kaikille yhteinen perustaso

Amerikat on monialainen oppimiskokonaisuus, joka tutustuttaa oppilaat Amerikan kahden maanosan laajuiseen alueeseen, historiaan ja nykypäivään. Materiaali sisältää oppilaan työkirjan tietosisältöineen sekä opeoppaan.

Amerikat-projekti on kohdennettu Tampereen seudun OPSin mukaisesti etenkin 6. luokille, mutta on käytettävissä luokka-asteille 5.–8. Projekti aloitetaan yhdessä ja se eriytyy ryhmätöihin, joita tehdään koulussa ja kotona.

Voit ladata sisällön koneellesi myös O365 OneNote-versiona. Huomaathan, että silloin sisältö on mukautettu OneNoteen sopivaksi.

Ladattavat tiedostot

Tyhjä kuva