Automatisaation sisältöpaketti

| Testiympäristö | opettaja, oppija | perusopetus | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | itsenäinen opiskelu | sanasto, sisältöpaketti, teksti | monialainen | L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L4 Monilukutaito, L5 Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen, L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys | kaikille yhteinen perustaso

Automatisaation sisältöpaketti avaa automatisaation käsitteitä tiiviillä tavalla. Sisältöpakettia voi käyttää aiheen alustukseen sekä tiedonhaun tukena.

 

Automatisaation peruskäsitteitä

Automatisaatio

Automaatio tai automatisaatio on laite tai järjestelmä, joka on ohjelmoitu itse toimivaksi. Tämä tarkoittaa, että laitteen tai järjestelmän toimiessa ei tarvita ihmisen ohjaamaa tai suorittamaa toimintaa. Ihminen kyllä rakentaa, suunnittelee, koodaa ja tarvittaessa huoltaa laitteen/järjestelmän ja sen toiminnan, mutta toimiva laite/järjestelmä ei vaadi ihmisen tekemää ohjausta.

Esimerkkejä:

 • Liikennevalot
 • Robotti-imuri ja -ruohonleikkuri: laite oppii työympäristön ja käyttää oppimaansa saadakseen erinomaista työnjälkeä
 • Laitteet, jotka sammuvat, kun niitä ei käytä
 • Laitteet, jotka käynnistyvät automaattisesti
 • Mobiililaitteella ohjattavat laitteet, kuten tv, verhot, rakennuksen lämmönsäätely
 • Autopesula: pesee auton ja ainoa ihmiseltä vaadittava asia on valita, minkä pesun haluaa autolleen
 • Itseajavat autot
 • Smart auto, joka osaa ajaa itse, ja sen voi myös tarvittaessa kutsua paikalle

Robotiikka
Teknologian haara, joka käsittelee robottien suunnittelua, rakentamista, käyttöä ja soveltamista.

Moottori
Moottori on kone, joka tuottaa eri energiamuodoista mekaanista voimaa ja liikettä. Yleisimpiä moottoreita ovat polttomoottori, joka toimii polttoaineella ja sähkömoottori, joka toimii sähkövoimalla.

Sensori
Laite joka reagoi ympäristön kanssa. Sitä käytetään avuksi esimerkiksi fysikaalisten suureiden mittaamiseen.

Anturi
Anturi on laite, joka muuttaa mitattavan suureen, esim. lämpö, sähköiseksi viestiksi. Anturit kommunikoivat ohjausjärjestelmän kanssa.

Ohjelmointi
Laitteelle usein kirjoittamalla annettuja ohjeita. Ohjelmointi tehdään tietokoneella ja sitä varten tarvitaan oma ohjelmointikieli.

Virtalähde
Tuo sähköiseen piiriin energiaa.

Elektroniikka
Elektroniikka on teknologia, jossa toteutetaan mitä erilaisimpia järjestelmiä ja tiedonsiirtoa.

Design
Esineen tai muun kohteen käytettävyyden ja muodon suunnittelu tai sen valmistus.

Ammatti
Elinkeino, jolla ihminen ansaitsee toimeentulonsa.

Yritys
Yritys tarkoittaa yhden tai usean henkilön yhdessä harjoittamaa taloudellista toimintaa, joka tähtää kannattavaan tulokseen.

Palvelumuotoilu
Palvelujen innovointia, kehittämistä ja suunnittelua muotoilun menetelmin.

Prototyyppi
Prototyyppi tarkoittaa alkuperäistä, ensimmäistä testiversiota. Esimerkkejä prototyypeistä:

 • Toimiva prototyyppi: toimii lähes täysin samalla tavalla kuin lopullinen tuote
 • Visuaalinen prototyyppi: Havainnollistaa tuotteen ulkonäköä ja kokoa, mutta ei toiminnallisuutta
 • Käyttäjäkokemusprototyyppi: Havainnollistaa tarpeeksi toimintaa ja ulkomuotoa, että sitä voi käyttää käyttäjätestauksessa.
 • Toiminnallinen prototyyppi: Esittää toiminnallisuuden, sekä ulkonäön, mutta ne voidaan yhä toteuttaa eri tavalla ja jopa eri mittakaavassa
 • Paperiprototyyppi: Tulostettu tai käsin piirretty havainnollistus käyttäjän kanssakäymisestä, usein käytetty ohjelmien aikaiseen testaamiseen.