Google Classroom integraatio

| Testiympäristö | oppija, rehtori | perusopetus | 5, 6, 7, 8, 9 | itsenäinen opiskelu, jatkotyöstettävä materiaali | sovellus, työpohja, video | monialainen | L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, L4 Monilukutaito, L5 Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen, L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys | kaikille yhteinen perustaso

Tässä kentässä on kokoelman pitkä esittelyteksti.

Tämä on Classroom-integraatiota varten koottu mallikokoelma, jossa on moduuleita olemassa olevista sisältötapauksista:

  1. teksti
  2. teksti ja kuva
  3. striimattu video tai ääni
  4. striimaus ja teksti
  5. iframe-upotus
  6. ladattavat tiedostot

Jokaiseen moduuliin liittyy myös moduulikohtaiset metatiedot. Moduulikohtaiset asiasanatnäkyvät moduulin alalaidassa.

Ladattavat tiedostot