Ilmastonmuutos MOK

| Testiympäristö | opettaja, oppija | perusopetus | 7, 8, 9 | itsenäinen opiskelu, jatkotyöstettävä materiaali, ohjeistus (oppijalle), opettajan materiaali ja osaamisen kehittäminen, ryhmätyö | opas, projekti, teksti, työkirja, video | noin viikko | monialainen | L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, L4 Monilukutaito, L5 Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen, L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys, L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen | kaikille yhteinen perustaso

Ilmastonmuutos on monialainen projekti, joka auttaa ymmärtämään ilmastonmuutoksen syyt ja seuraukset sekä miten oma ja muiden ihmisten toiminta ja valinnat vaikuttavat ilmastonmuutokseen.

Ilmastonmuutos-projekti soveltuu vuosiluokille 7–9. Projektin aiheeseen tutustutaan kotona ennakkotehtävän kautta sekä itsenäisesti että aikuisen kanssa. Sen jälkeen työskennellään ryhmissä. Projektia voidaan tehdä sekä koulussa että kotona.

Voit ladata sisällön koneellesi myös O365 OneNote-versiona. Huomaathan, että silloin sisältö on mukautettu OneNoteen sopivaksi. Open opas tukee OneNote-versiota, mutta sitä voi hyödyntää myös verkkoversiossa.

Ladattavat tiedostot

Tyhjä kuva