Johtoryhmätyöskentelyn perusteet

| Testiympäristö | johtoryhmä, rehtori | itsenäinen opiskelu, johtoryhmätyöskentely, opettajan materiaali ja osaamisen kehittäminen, ryhmätyö | työpohja | noin 8 tuntia

Ladattavat tiedostot

Priorisointipohja eri tehtäville - jaettu johtajuus