Planner arjen johtamisen työkaluna

| rehtori | video

Microsoft Planner ja tiimien digitaalinen johtaminen.

Planner oppimisprosessin suunnittelun ja ohjauksen tukena

Digitaalinen johtaminen – Planner