Sää MOK

| Testiympäristö | opettaja, oppija | perusopetus | 5, 6, 7 | itsearviointi, itsenäinen opiskelu, jatkotyöstettävä materiaali, kurssimateriaali, opettajan materiaali ja osaamisen kehittäminen, ryhmätyö | opas, projekti, teksti, työkirja, video | noin viikko | L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, L4 Monilukutaito, L5 Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen, L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys | kaikille yhteinen perustaso

Sää-projekti soveltuu 5.–7. vuosiluokille.  Sää-projektin aikana oppilaat tutustuvat jokapäiväisestä elämästä tuttuun aiheeseen, säähän. Projektin aikana tutustutaan säähän liittyviin peruskäsitteisiin ja testataan erilaisia säähän liittyviä luonnontieteellistä ilmiötä. Projekti aloitetaan yhdessä ja se eriytyy ryhmätöihin, joita tehdään koulussa ja kotona.

Voit ladata sisällön koneellesi myös O365 OneNote-versiona tai wordina. Huomaathan, että silloin sisältö on mukautettu näihin työpöytäohjelmiin sopivaksi.

Ladattavat tiedostot

Tyhjä kuva