Sää-sisältöpaketti

| Testiympäristö | opettaja, oppija | perusopetus | 5, 6, 7 | itsenäinen opiskelu | teksti | monialainen | L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen | kaikille yhteinen perustaso

Sään peruskäsitteitä voi käyttää monialaisen oppimiskokonaisuuden aikana aiheen alustukseen sekä lisätiedonhaun tukena.