Teams rehtorin arjessa

| Testiympäristö | rehtori | itsenäinen opiskelu, ohjeistus (oppijalle) | audio, työkalu, video

Aihe perustuu webinaarisarjaan, joka on toteutettu toukokuussa 2020.

Rehtorit Mikko Salkinoja ja Vesa Äyräs esittelevät konkreettisin esimerkein, kuinka Teams on mahdollistanut uusia johtamisen tapoja ja helpottanut rehtorin työtä. Tukimateriaalin avulla osallistujien on helppo perehtyä Teamsin teknisiin ominaisuuksiin.

Valmennus antaa alkusysäyksen digitaaliseen johtamiseen, ja se sopii kaiken kokoisissa kouluissa työskenteleville rehtoreille ja apulaisrehtoreille.

Sisällöt on tuotettu yhteistyössä Otava Oppimisen palvelujen, Suren ja Microsoftin kanssa.

Sisällöt päivittyvät.

Ladattavat tiedostot

Tyhjä kuva