Terve elämä -sisältöpaketti

| Testiympäristö | oppija | perusopetus | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | arviointi, itsenäinen opiskelu, jatkotyöstettävä materiaali, ohjeistus (oppijalle), ryhmätyö | sisältöpaketti | monialainen | L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L4 Monilukutaito, L5 Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen, L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen | kaikille yhteinen perustaso

Terve elämä -sisältöpaketti sisältää lyhyitä tietotekstejä, joita voi käyttää aiheen alustukseen ja tiedonhakun tukena.