*** Tulevaisuustaidot-sisältöpaketti

| Testiympäristö | oppija | perusopetus | ryhmätyö | monialainen | L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L4 Monilukutaito

Tietopakettia voi hyödyntää monialaisen oppimiskokonaisuuden alustukseen ja tiedonhakun tukena.

Mitä ovat tulevaisuustaidot?

Tulevaisuustutkija Minna Koskelon lista tulevaisuuden työelämätaidoista:

 1. Luova ongelmanratkaisu ja kyky leikkiä
 2. Kriittinen ajattelu
 3. Oppiminen
 4. Päätöksenteko
 5. Yhteistyötaidot
 6. Itsetuntemus
 7. Vuorovaikutustaidot
 8. Tunne-, tilanne- ja tietoisuustaidot
 9. Empatia
 10. Systeemiajattelu
 11. Tulevaisuustaidot
 12. Koneoppiminen

Lähde: Minna Koskelo, Yksitoista Helsinki. Lista pohjautuu raportille Future of Jobs Report, World Economic Forum